Confidențialitate

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal („Date cu Caracter Personal„) și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către Brews Brothers SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în București, Sector 5, Str. Iuliu Teodori Nr. 5, Et. 3, Ap. 6, Boxa la Pod, cod de identificare fiscală RO36637633, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13575/2016 („Brews Brothers„, „noi„), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea magazinului online disponibil la adresa URL https://brewsbrothers.ro („Site”) și în legătură cu furnizarea serviciilor noastre prin intermediul atelierului nostru situat în Str. Sarafinești 16B, Parter, Sector 2, București.. De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate. Dacă vom face modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Site și vom actualiza data menționată la „Ultima actualizare”. De asemenea, te vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că ești informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul tău prealabil și care se vor aplica din momentul în care îți exprimi acest consimțământ.

 1. Datele cu Caracter Personal prelucrate și scopurile prelucrări

1.1. Furnizarea serviciilor prin intermediul Site-ului

1.1.1 Date de navigare pe Site

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Site-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Site-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Site-ului nostru, precum și pentru a ne permite să ne conformăm îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre.

1.1.2. Crearea unui cont

Pe Site-ul nostru ai posibilitatea de a te înregistra și crea un cont. În acest caz, vom avea nevoie de adresă de email. Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului și a furnizării serviciilor noastre prin intermediul Site-ului.

Temeiul prelucrării îl reprezintă executarea contractului. Refuzul de a furniza aceste date, determină imposibilitatea creării unui cont pe Site-ul nostru și imposibilitatea de a beneficia de serviciile furnizate pe Site.

1.1.3. Plasare de comandă

Pe site-ul nostru ai posibilitatea de a comanda produsele și serviciile pe care le comercializăm. În acest caz, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume și prenume, telefon, email, adresă de facturare, adresă de livrare (dacă este diferită de cea de facturare), nume și prenume și telefon a unei terțe persoane (în cazul voucherelor cadou pentru cursurile de homebrewing).

Aceste Date cu Caracter Personal sunt necesare pentru emiterea facturii, încasarea plăților, livrarea produselor și îndeplinirea serviciilor contractate (cursurile de homebrewing).

1.1.4. Comunicări comerciale

Pe Site-ul nostru ai posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului. Daca optezi pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa ta de e-mail pentru a-ti trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile Brews Brothers.

Poți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin dezabonare de la lista de email  aici sau în baza butonului de dezabonare inclus în orice email primit de la noi, telefonic la 0732.705.582 (Luni-Vineri 16.00-20.00), prin trimiterea unui email la adresa privacy@brewsbrothers.ro sau prin intermediul formularului de contact din pagina de Contact a site-ului.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei de e-mail în acest scop îl reprezintă consimțământul tău.

1.2. Furnizarea serviciilor prin în cadrul Atelierului Brews Brothers

 • Supraveghere video

În atelierul Brews Brothers sunt instalate echipamente de supraveghere video. Prelucrăm înregistrările video în scopul asigurării securității cu privire la spațiul, bunurile, echipamentele, angajații și clienții Brews Brothers. Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul nostru legitim în a asigura paza și siguranța în Atelierul Brews Brothers.

 • Declinare a responsabilității

Toți participanții la cursurile de homebrewing desfășurate de Brews Brothers la Atelierul Brews Brothers sau în locații partenere au obligația de a completa nume și prenume și a semna, în urma instructajului primit de la reprezentanții Brews Brothers, un acord de declinare a responsabilității referitor la siguranța personală și eventuale accidente ce pot apărea în cadrul cursurilor de homebrewing.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date în acest scop îl reprezintă acordul de declinare a responsabilității Brews Brothers referitor la eventuale accidente ce pot apărea în cadrul cursurilor de homebrewing.

 • Ilustrarea cursurilor de homebrewing pe rețelele sociale

Toți participanții la cursurile de homebrewing desfășurate de Brews Brothers la Atelierul Brews Brothers sau în locații partenere au obligația de a completa nume și prenume și a își da acordul explicit pentru ca fotografii efectuate în cadrul cursurilor de homebrewing desfășurate de către Brews Brothers să poată fi publicate pe rețeaua de socializare Facebook, exclusiv fără a identifica personal participanții care apar în respectivele imagini.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor imagini în acest scop îl reprezintă consimțământul tău.

 1. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal este:

 • Datele cu caracter personal colectate în vederea probării îndeplinirii obligațiilor contractuale între Brews Brothers SRL și client în baza comenzilor efectuate prin intermediul site-ului vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 ani, cu scop probatoriu al îndeplinirii obligațiilor contractuale între Brews Brothers SRL și client
 • Datele cu caracter personal ale terților colectate în vederea oferirii de servicii la Atelierul Brews Brothers (Voucherele Cadou pentru Cursurile de Homebrewing) sunt păstrate pentru o perioadă de 3 ani, cu scop probatoriu al prestării serviciilor de către Brews Brothers SRL către beneficiar
 • Datele cu caracter personal colectate în vederea facturării și arhivării tuturor documentelor fiscal-contabile este de 10 ani de la finalul exercițiului fiscal în care s-au emis documentele respective
 • Datele cu caracter personal colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului
 • Imaginile video obținute în interiorul Atelierului Brews Brothers prin intermediul sistemului de supraveghere video sunt păstrate conform cerințelor legale pentru o perioadă de 20 de zile
 • Fotografiile cu participanții la cursurile Brews Brothers sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată sau până la retragerea consimțământului
 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, companii ce oferă servicii de arhivare, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, companii de marketing, autorități publice,  instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Poți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitate în acest sens, te rugăm să ne contactezi la datele de contact menționate mai jos.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 1. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul la informare: Ai dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

Dreptul de acces: Ai dreptul de a accesa Datele tale cu Caracter Personal prelucrate de noi.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: În orice moment, ai posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datele tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Brews Brothers este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa instanțelor judecătorești și autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a te adresa justiției în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

Pentru a afla mai multe despre modul în care poți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail privacy@brewsbrothers.ro.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la privacy@brewsbrothers.ro.